• Van phu Banner 6
  • Van phu Banner 1
  • Van phu Banner 2
  • Van phu Banner 3
  • Van phu Banner 4

Phòng Sinh hoạt Cộng Đồng

Phòng sinh hoạt cộng đồng nằm ở Tầng 5 tháp V2. Là nơi để tổ chức các cuộc họp giữa BQT- BQL và Cu dân tại Tòa nhà. Ngoài ra Phòng cộng đồng còn là nơi giao lưu, tập luyện giữa các CLB trong Tòa nhà để gắn kết mọi người lại gần nhau hơn